Tag: Yamaha RX-Z

Adakah Yamaha RX-Z akan kembali ke pasaran Malaysia?

Sejak beberapa tahun yang lepas sehinggalah baru-baru ini, seringkali timbul persoalan yang serupa iaitu adakah Yamaha RX-Z akan kembali ke pasaran Malaysia? Jawapan yang paling mudah setakat ini ialah tiada sebarang maklumat atau petunjuk daripada pihak Hong Leong Yamaha Motor Sdn. Bhd. (HLYM) mengenai persoalan tersebut. (more…)